Vyhľadávanie

Kategórie produktov

Výrobcovia

Zmáčadlá

Žiadne produkty
Zmáčadlá

Zásahové zmáčadlá sú účinné prostriedky na skrátenie času hasenia požiaru a súčasne na likvidáciu ropných látok zo spevnených povrchov vozovky

produktov.

Vtejto kategórii sa nenachádzajú žiadne produkty.

Rýchly kontakt

Eurohas Consulting s.r.o.
Strojárenská 5, 040 01 Košice

Tel. :0905533218

Vypracovanie
cenovej ponuky
Garancia najnižšej ceny


Copyright © 2012 Eurohas Consulting s.r.o.. Všetky práva vyhradené. Kopírovanie, opakovaná distribúcia, opakovaná publikácia alebo zmena akýchkoľvek materiálov obsiahnutých na internetovej stránke www.eurohas.com je bez predchádzajúceho písomného súhlasu autora je prísne zakázané!