Vyhľadávanie

Kategórie produktov

Zmáčadlá

Žiadne produkty
Zmáčadlá

Zásahové zmáčadlá sú účinné prostriedky na skrátenie času hasenia požiaru a súčasne na likvidáciu ropných látok zo spevnených povrchov vozovky

produktov.

Vtejto kategórii sa nenachádzajú žiadne produkty.Copyright © 2012 Eurohas Consulting s.r.o.. Všetky práva vyhradené. Kopírovanie, opakovaná distribúcia, opakovaná publikácia alebo zmena akýchkoľvek materiálov obsiahnutých na internetovej stránke www.eurohas.com je bez predchádzajúceho písomného súhlasu autora je prísne zakázané!