Vyhľadávanie

Kategórie produktov

Výrobcovia

Organizácia do 5 zamestnancov

Komplexný balík zabezpečenia technikom požiarnej ochrany a technikom BOZP.

Viac detailov

20,00 € s DPH

Názor zákazníkov na tento produkt

V prípade, že má zákazník záujem o dlhodobú spoluprácu, všetky tieto činnosti vykonávame na základe mandátnej zmluvy. Súčasťou tejto činnosti je neustále sledovanie legislatívnych zmien a ich zapracovávanie do dokumentácie a do celého systému zákazníka na zabezpečenia ochrany pred požiarmi.

 

BALÍK JE NACENENÝ PRE ADMNISTRATÍVNE PRIESTORY - upravuje sa podľa špecifikácií prevádzky

 

CENA JE PLATNÁ PRE INTERNETOVÚ ALEBO E-MAILOVÚ OBJEDNÁVKU!

Rýchly kontakt

Eurohas Consulting s.r.o.
Strojárenská 5, 040 01 Košice

Tel. :0905533218

Vypracovanie
cenovej ponuky
Garancia najnižšej ceny


Copyright © 2012 Eurohas Consulting s.r.o.. Všetky práva vyhradené. Kopírovanie, opakovaná distribúcia, opakovaná publikácia alebo zmena akýchkoľvek materiálov obsiahnutých na internetovej stránke www.eurohas.com je bez predchádzajúceho písomného súhlasu autora je prísne zakázané!