Vyhľadávanie

Kategórie produktov

Protipožiarna guľa Elide Fire

ELIDE FIRE je najjednoduchšie a najefektívnejšie opatrenie, ktorým môžete znížiť riziko požiaru a zároveň vzniknutému ohňu účinne čeliť. Takmer univerzálne použitie a revolučne jednoduchý princíp znamenajú istotu, že sa na ELIDE FIRE môžete vždy spoľahnúť.

Viac detailov

elidefire-p1

45,00 € s DPH

Zákazníci ktorí si kúpili toto,kúpili tiež:

Názor zákazníkov na tento produkt

Protipožiarna guľa ELIDE FIRE

Typ výrobku: iné pyrotechnické výrobky, pyrotechnické hasiace prostriedky
Kategória: P 1
Registračné číslo: 1395 – P1 – 0128/2010
Hmotnosť hasiacej práškovej zmesi: 1,3 kg
Celková hmotnosť prostriedku: 1,5 kg
NEC: 4,0 g
Priemer gule: 147 mm
Varovný zvukový signál: 120 dB
Teplota použiteľnosti a skladovania: – 40 + 85 ˚C
Prostriedok zabezpečí uhasenie začiatkov požiaru v miestnostiach s rozlohou do 8 – 10 m², oheň v objeme cca 30 – 35 m³.
Vplyv pádu z výšky 2,5 m – bez porušenia funkčnosti
Vyrobené v Thajsku.

Charakteristika a opis fungovania
Prostriedok sa skladá z ochranného obalu, z hasiacej práškovej zmesi FUREX 770, zo špeciálneho tlakového zariadenia a zo siete aktivačných zápalných šnúr.

Pri kontakte s otvoreným ohňom sa prostriedok sám aktivuje, zápalné šnúry zhoria, ochranný obal gule praskne, zaznie varovný signál a uvoľnená hasiaca prášková zmes uhasí vznikajúci požiar vo svojom okolí.Jednoduché použitie

ELIDE FIRE stačí v prípade požiaru len hodiť do ohňa. Prostriedok sa pri kontakte s otvoreným ohňom sám aktivuje a plamene spoľahlivo uhasí.


Aktívna bezpečnosť

ELIDE FIRE slúži ako nepretržitý dohľad nad rizikovými miestami. V prípade ich vzplanutia sa prostriedok aktivuje a vznikajúci požiar udusí v zárodku.

vyhody02Okamžité varovanie

ELIDE FIRE pri kontakte s ohňom spustí varovný zvukový signál v intenzite 120 dB. Tým prostriedok spoľahlivo upozorní na vzniknuté nebezpečenstvo.

Prakticky na všetko

ELIDE FIRE efektívne a okamžite hasí požiare pevných látok, horľavých kvapalín, horľavých plynov a elektrických zariadení (požiare tried typu A*, B*, C*, E* ).

vyhody03Naozaj pre každého

ELIDE FIRE má tvar gule a váži len 1,4 kg. Preto manipuláciu zvládnu deti, ženy i seniori.

Ďaleko od nebezpečia

ELIDE FIRE možno použiť z bezpečnej vzdialenosti niekoľkých metrov. Preto pri hasení nie je nutné byť blízko ohrozenia.

Bez ohrozenia zdravia a majetku

ELIDE FIRE neohrozuje zdravie človeka, životné prostredie a nepoškodzuje hasené predmety. Po použití stačí prášok jednoducho povysávať.

Garantovaná použiteľnosť 5 rokov

ELIDE FIRE má garantovanú životnosť 5 rokov. Počas tohto obdobia nevyžaduje ďalšie náklady na servis a kontroly.

Copyright © 2012 Eurohas Consulting s.r.o.. Všetky práva vyhradené. Kopírovanie, opakovaná distribúcia, opakovaná publikácia alebo zmena akýchkoľvek materiálov obsiahnutých na internetovej stránke www.eurohas.com je bez predchádzajúceho písomného súhlasu autora je prísne zakázané!