Vyhľadávanie

Kategórie produktov

SYSTÉM F-Pro

MCU 304

Hlavná riadiaca jednotka - 4 slučky • Riadená mikroprocesorom, modulárny požiarny poplachový riadiaci panel • Kompaktná jednotka s kovovým krytom, montáž na stenu, farba RAL 7035 • Ovládanie s numerickou a funkčnou klávesnicou • 126 programovateľných zón • Zapojenie pre 4 slučky (2 slučkové riadiace jednotky) • 16 konvenčných zón (2 konvenčné riadiace jednotky) • Obsahuje fóliový predný panel pre max. 48 hlásičových zón • obsahuje napájací zdroj (3 A) s tepelnou kompenzáciou • Centrálny, plne monitorovaný riadiaci počítač • LCD displej s 4 x 20 znakov, kurzorové klávesy • 3 bezpotencialové kontakty (poplach, porucha, hlavný požiarny poplach) • 9 OC (normálne rozpojených) výstupov • Štandartné RS 232 (V.24) rozhranie • Možnosť inštalácia tlačiarne do predných dvierok ústredne • Neobsahuje hlásičové komponenty a LED kontrolky zón

 

MCU 316

Hlavná riadiaca jednotka - 16 slučiek • Mikroprocesorom riadená, modulárna ústredňa • Kompaktný oceľový obaľ s upevnením ba stenu, farba RAL 7035 • Integrované ovládanie s numerickou a funkčnou klávesnicou • 192 programovateľných zón • Možnosť pripojenia 16 slučiek (8 slučkových rozhraní) • 64 konvenčných zón (8 konvenčných rozhraní) • obsahuje prednú fóliu pre maximálne 128 hlásičových zón • Pripojenie pre 1 doplnkové perferiálne zariadenie • Rozhranie pre pripojenie panela na volanie hasičov, SD adaptér a hlavný poplach • Centrálne, plne monitorovaná riadiacim počítačom • LCD displej s 4 x 20 znakmi a kurzorovými klávesmi • 3 bezpotenciálové kontakty (poplach, porucha a hlavný poplach) • 9 OC (normálne rozpojené) výstupy • Panel pre všetky programovacie funkcie • 2 x RS 232 pre tlačiareň a PC programovanie, modem alebo panel hasičov

 

SYSTÉM SecuriPro® SecuriPro®

- decentralizovaný požiarny systém Sytém EPS SecuriPro® je modulárny decentralizovaný systém, ktorý pozostáva z novej generácie ústrední, požiarnych hlásičov (SecuriStar®) a nových ovládacích panelov. SecuriPro®- výhody • Systém je adaptovateľný a rovnako vhodný tak pre veľké, ako aj pre malé inštalácie. Nízka cena sa dá dosiahnuť tým, že sa nemusia inštalovať "gigantické ústredne EPS". • Systém je otvorený a kedykoľvek môže rásť spolu s požiadavkami na bezpečnosť • Vďaka decentralizácii sú káblové prepoje krátke s okamžitou odozvou detekovanej udalosti • Možnosť jednoduchého pripojenia všetkých hlásičov SecuriStar®, požiarnych hlásičov určených do výbušného prostredia a špeciálnych požiarnych hlásičov RAS, ADW, BM. • Automatická adresácia hlásičov zjednodušuje inštaláciu a rozširovanie systému. • Kruhová línia poskytuje bezpečnosť proti prerušeniu línie, skratu alebo jej sabotáži. • Extrémne jednoduché ovládanie je skombinované s nadčasovým dizajnom SecuriPro®. SecuriPro®- stručný prehľad ovládacích panelov • MIC 732 - hlavný ovládací panel so 4 riadkovým displejom a 40 znakmi v riadku • MIC 734 - hlavný ovládací panel s 8 riadkovým displejom a 40 znakmi v riadku • FBM 732 - ovládací a signalizačný panel pre požiarnikov • PIM 731 - signalizačný panel so 16 žltými a 16 červenými LED • PIM 732 - signalizačný panel s 32 červenými LED

 

KONVENČNÁ ÚSTREDŃA EPS FFP612

• Požiarna ústredňa pre 4 až 12 konvenčných zón. • Max. 32 konvenčných hlásičov v každej zóne. • Pripojiteľné hlásiče série 630 • Prístupný doplnkový hasiaci modul • Reléový výstupný modul • Programovateľný monitorovaný vstup • Reléové výstupy pre požiar a poruchu • Monitorovaný sirénový výstup • Záložný zdroj napájania 2x 12V / 7,2Ah

 

Ceny kontroly, servisu a montáže EPS Vám poskytneme po bližšej špecifikácii. Kontaktovať Nás môžte telefonicky alebo e-mailom.
Copyright © 2012 Eurohas Consulting s.r.o.. Všetky práva vyhradené. Kopírovanie, opakovaná distribúcia, opakovaná publikácia alebo zmena akýchkoľvek materiálov obsiahnutých na internetovej stránke www.eurohas.com je bez predchádzajúceho písomného súhlasu autora je prísne zakázané!