Vyhľadávanie

Kategórie produktov

Zamestnancov

Účelom školenia je oboznámenie:

 • s príslušnými právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, so zásadami bezpečnej práce, zásadami ochrany zdravia pri práci a zásadami bezpečného správania na pracovisku a bezpečnými pracovnými postupmi
 • s vyskytujúcimi sa predvídateľnými nebezpečenstvami, ich účinkami na zdravie a s ochranou proti nim
 • s rozmiestnením prostriedkov na poskytnutie prvej pomoci, spojovacích prostriedkov a ďalších vecných prostriedkov bezpečnosti práce na pracovisku a so spôsobom ich použitia, ako aj s rozmiestnením hlavných médií /vypínačov elektrickej energie a uzáverov vody a plynu/

Vedúcich zamestnancov

Účelom školenia je oboznámenie:

 • s organizačnou štruktúrou spoločnosti na úseku BOZP
 • s príslušnými právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, so zásadami bezpečnej práce, zásadami ochrany zdravia pri práci a zásadami bezpečného správania na pracovisku a bezpečnými pracovnými postupmi
 • s vyskytujúcimi sa predvídateľnými nebezpečenstvami, ich účinkami na zdravie a s ochranou proti nim
 • s rozmiestnením prostriedkov na poskytnutie prvej pomoci, spojovacích prostriedkov a ďalších vecných prostriedkov bezpečnosti práce na pracovisku a so spôsobom ich použitia, ako aj s rozmiestnením hlavných vypínačov médií /elektrickej energie a uzáverov vody a plynu/

Zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť

Účelom školenia je oboznámenie:

 • s príslušnými právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • s ich právami a povinnosťami

Zamestnancov  pracujúcich vo výške

Účelom školenia oboznámenie:

 • s príslušnými právnymi predpismi a ostatnými predpismi súvisiacimi s prácou vo výške, so zásadami bezpečnej práce a bezpečnými pracovnými postupmi vo výške
 • s vyskytujúcimi sa predvídateľnými nebezpečenstvami, ich účinkami na zdravie a s ochranou proti nim

Vodičov motorových vozidiel

Účelom školenia je oboznámenie:

 • s príslušnými právnymi predpismi a ostatnými predpismi súvisiacimi s prevádzkou a vedením motorového vozidlaCopyright © 2012 Eurohas Consulting s.r.o.. Všetky práva vyhradené. Kopírovanie, opakovaná distribúcia, opakovaná publikácia alebo zmena akýchkoľvek materiálov obsiahnutých na internetovej stránke www.eurohas.com je bez predchádzajúceho písomného súhlasu autora je prísne zakázané!