Vyhľadávanie

Kategórie produktov

I. Všeobecné ustanovenia

1. V elektronickom obchodnom dome http://www.eurohas.com/ (ďalej len „obchod“) plne rešpektujeme Vaše súkromie. V záujme poskytnutia plnohodnotných služieb, potrebujeme vedieť niektoré vaše osobné dáta. V tomto dokumente sa dozviete na čo dáta využívame a ako ich chránime pred zneužitím. Niektoré údaje poskytnuté pri využívaní služieb obchodu majú povahu osobných údajov v zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o osobných údajoch") v informačných systémoch. Spoločnosť Eurohas Consulting s.r.o. sa týmto zákonom v plnej miere riadi.

II. Údaje, ktoré zadávate pri registrácii

Ako zákazník uvádzate pri Vašej registrácii v obchode nasledujúce údaje. 1. Ak ste fyzická osoba: Meno a priezvisko Úplnú poštovú adresu Kontaktné informácie* (telefónne číslo, emailovú adresu, faxové číslo). Tieto informácie sú nevyhnutné pre Vašu identifikáciu ako kupujúceho. Používame ich k realizácii a zaúčtovaniu vašej platby za nakúpený tovar, ku komunikácii s Vami a predovšetkým za účelom správnej dodávky tovaru. 2. Ak nakupujete tovar ako právnická osoba je potrebné uviesť nasledujúce údaje o firme: Obchodné meno Meno a priezvisko kontaktnej osoby Úplnú poštovú adresu Kontaktné informácie* (telefónne číslo, emailovú adresu, faxové číslo) IČO, DIČ, IČ DPH (len ak ste platca DPH). Tieto údaje nám umožnia vykonať potrebné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad vyžadovaný oboma stranami.

III. Údaje, ktoré zadávate pri platbe

1. Obchod ponúka niekoľko spôsobov platby, spôsobov úhrady za Váš nákup a táto ponuka sa bude v budúcnosti rozširovať. Príkladom môže byť platba prevodom elektronickou cestou z účtu v niektorých bankách, dobierkou a podobne. Počas vykonávania jednotlivých spôsobov platieb, neprichádza obchod a ani jeho prevádzkovateľ do kontaktu s údajmi o Vašich kreditných kartách, účtoch, a autorizačných údajov do systému Internet bankingu Vašej banky. Všetky tieto údaje sú vymieňané výlučne medzi Vami a Vašou bankou.

IV. Poskytovaniu Vašich osobných údajov iným spoločnostiam.

1. Vaše osobné dáta sú v rámci obchodu dôverné a nie sú dnes poskytované žiadnym subjektom mimo spoločnosti Eurohas Consulting s.r.o., prevádzkovateľa obchodu, s výnimkou partnerov zabezpečujúcich platobný styk, ktorými môžu byť napr. banky, spoločnosti vydávajúce platobné karty a podobne, to však vždy len v rámci jednej konkrétnej platby s využitím týchto služieb.
2. Prevádzkovateľ obchodu nepredáva, neprenajíma ani inak neposkytuje Vaše dáta žiadnej tretej strane.
3. Prevádzkovateľ obchodu poskytuje tretím stranám alebo verejnosti súhrnné štatistické informácie o zákazníkoch, návštevnosti, obrate a ďalšie súvisiace údaje, avšak táto štatistika neobsahuje žiadnu informáciu, ktorá by umožnila identifikovať jednotlivých zákazníkov.

V. Údaje o Vašej činnosti v e-Shope http://www.eurohas.com/

1. Počas vášho používania obchodu sú zhromažďované Vaše objednávky, to je nutné pre zabezpečenie dodávok tovaru, vybavovanie reklamácií a podobne.
2. Údaje o nákupoch sú ukladané v bezpečnej databáze a nie sú poskytované tretím stranám.

VI. Záverečné ustanovenia

1. Spoločnosť Eurohas Consulting s.r.o. ako prevádzkovateľ obchodu si váži vašu dôveru a chráni vaše súkromné dáta pred zneužitím.
2. Informácie zhromažďujeme preto, aby sme skvalitnili naše služby. Neposkytujeme ich tretím stranám.
3. Používaním obchodu, resp. vyplnením registračného formulára pre nového zákazníka súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a Vašich nákupoch. Pravidla zaobchádzania s týmito údajmi sú popísané v tomto dokumente.
4. Prípadne zmeny pravidiel budú publikované, takže budete mať možnosť včas sa o nich dozvedieť.

Tieto všebecné obchodné podmienky sú platné platné a účinné od 02.01.2013 

Prevádzkovateľ:

Eurohas Consulting s.r.o., Strojárenská 5, 040 01 Košice
Copyright © 2012 Eurohas Consulting s.r.o.. Všetky práva vyhradené. Kopírovanie, opakovaná distribúcia, opakovaná publikácia alebo zmena akýchkoľvek materiálov obsiahnutých na internetovej stránke www.eurohas.com je bez predchádzajúceho písomného súhlasu autora je prísne zakázané!