Vyhľadávanie

Kategórie produktov

NAŠI DLŽNÍCI

Tu uvádzame firmy, ktoré si u nás niečo objednali, dodali sme to a oni akosi nepovažujú za potrebné za to zaplatiť:

1. .......

2. .......

3. .......

Postupne sa táto stránka bude aktualizovať, budeme sem pridávať ďalších a ďalších dlžníkov a samozrejme, ak niekto svoj dlh uhradí, opustí tento zoznam.
Copyright © 2012 Eurohas Consulting s.r.o.. Všetky práva vyhradené. Kopírovanie, opakovaná distribúcia, opakovaná publikácia alebo zmena akýchkoľvek materiálov obsiahnutých na internetovej stránke www.eurohas.com je bez predchádzajúceho písomného súhlasu autora je prísne zakázané!