Vyhľadávanie

Kategórie produktov

Výrobcovia

Naše služby sa zameriavajú na:

  • - OPOS - odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických rozvodov do 1000 V
  • - OPOS - revízie a kontroly elektrických spotrebičov
  • - Vypracovanie projektovej dokumentácie NN prípojok v prípade odpojenia zákazníka od elektrickej siete, alebo o pripojenie nového zákazníka
  • - montáže, opravy, rekonštrukciu a projekciu elektroinštalácii do 1000 V
  • - montáže, opravy, rekonštrukciu a OPOS (revízie) bleskozvodov
  • - výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce - odborná spôsobilosť na činnosť na elektrických zariadeniach do 1000 V
Rýchly kontakt

Eurohas Consulting s.r.o.
Strojárenská 5, 040 01 Košice

Tel. :0905533218

Vypracovanie
cenovej ponuky
Garancia najnižšej ceny


Copyright © 2012 Eurohas Consulting s.r.o.. Všetky práva vyhradené. Kopírovanie, opakovaná distribúcia, opakovaná publikácia alebo zmena akýchkoľvek materiálov obsiahnutých na internetovej stránke www.eurohas.com je bez predchádzajúceho písomného súhlasu autora je prísne zakázané!