Vyhľadávanie

Kategórie produktov

V prípade Vášho záujmu o veľkoobchodnú spoluprácu Vás poprosíme o nasledovný postup.


Zaregistrujte sa do nášho obchodu na stránke môjho účtu. Následne prejdite na kontaktný formulár, do predmetu vyberte možnosť Veľkoobchod a v prílohe nám zašlite kópiu Vášho živnostenského listu, resp. výpisu z obchoného registra. Po kontrole správnosti údajov Vám obratom spoluprácu potvrdíme a zašleme obchodné a dodacie podmienky. Súčasne sa s Vami spojí obchodný zástupca, ktorý s Vami dohodne podrobnosti spolupráce.

Tešíme sa na spoluprácu s Vami !

   S pozdravom           

                                                                                         Tím Eurohas Consulting s.r.o.


Copyright © 2012 Eurohas Consulting s.r.o.. Všetky práva vyhradené. Kopírovanie, opakovaná distribúcia, opakovaná publikácia alebo zmena akýchkoľvek materiálov obsiahnutých na internetovej stránke www.eurohas.com je bez predchádzajúceho písomného súhlasu autora je prísne zakázané!