Vyhľadávanie

Kategórie produktov

Bytové spoločenstvá - vežiak Zobraziť plnú veľkosť

Bytové spoločenstvá - vežiak

Určené pre bytové spoločenstvá. Cena platí pre 1 bránu s maximálnym počtom 50 bytov.

Viac detailov

6,00 € s DPH

Zákazníci ktorí si kúpili toto,kúpili tiež:

7 iné produkty v kategórii:

Názor zákazníkov na tento produkt

V súlade s vyhláškou MV SR č.121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č..314/2001 Z.z.. o ochrane pred požiarmi, zabezpečujeme dodávateľským spôsobom činnosť technika požiarnej ochrany.

Jedná sa o tieto činnosti:
• určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
• vypracovanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom,

V prípade, že má zákazník záujem o dlhodobú spoluprácu, všetky tieto činnosti vykonávame na základe mandátnej zmluvy. Súčasťou tejto činnosti je neustále sledovanie legislatívnych zmien a ich zapracovávanie do dokumentácie a do celého systému zákazníka na zabezpečenia ochrany pred požiarmi.Copyright © 2012 Eurohas Consulting s.r.o.. Všetky práva vyhradené. Kopírovanie, opakovaná distribúcia, opakovaná publikácia alebo zmena akýchkoľvek materiálov obsiahnutých na internetovej stránke www.eurohas.com je bez predchádzajúceho písomného súhlasu autora je prísne zakázané!