Novinky
07.06.2018
20.03.2019 - Máme novú webstránku!
Počas uplynulých mesiacov sme intenzívne pracovali na novom dizajne našej webstránky, aby sme vám mohli prinášať radosť a potešenie nielen v podobe na... čítať celé
19.03.2018
19.03.2019 - Tento rok bude v znamení inovácií
Počas tohto roka Vám prinesieme niekoľko noviniek. Stránky budú rozšírené o Blog, kde budeme uverejňovať aktuálne novinky o zákonoch, vyhláškach, prip... čítať celé
Zobraziť všetky novinky
Bezpečnostný technik a autorizovaný bezpečnostný technik

V súlade so zákonom NR SR č.124/2006 Z.z. o BOZP a ďalších predpisov na úseku BOZP, zabezpečujeme dodávateľským spôsobom činnosť autorizovaného technika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Jedná sa o tieto činnosti:
• vykonávanie preventívnych prehliadok v objektoch, priestoroch a na pracoviskách právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa
• vykonávanie vstupného a periodického školenia z bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zamestnancov
• hodnotenie rizík na pracoviskách právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa
• vypracovanie regulatívu na poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov
• vypracovanie pravidiel a pokynov na zaistenie BOZP (interné smernice, zoznam zakázaných prác pre ženy a mladistvých, prevádzkové predpisy, …)
• vedenie evidencie a registrácia pracovných úrazov, chorôb z povolania, havárií a porúch technických zariadení
• vypracovanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie BOZP v súlade so skutočným stavom • vykonávanie dychových skúšok na požitie alkoholických nápojov na pracovisku
• predkladanie vedeniu spoločnosti pravidelné informácie o stave a vývoji BOZP na jednotlivých pracoviskách.

V prípade, že má zákazník záujem o dlhodobú spoluprácu, všetky tieto činnosti vykonávame na základe mandátnej zmluvy. Súčasťou tejto činnosti je neustále sledovanie legislatívnych zmien a ich zapracovávanie do dokumentácie a do celého systému zákazníka na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Nezmeškajte novinky, akcie a zľavy!
Copyright © 2004 - 2019 Eurohas Consulting s.r.o.. Všetky práva vyhradené. Kopírovanie, opakovaná distribúcia, opakovaná publikácia alebo zmena akýchkoľvek materiálov obsiahnutých na internetovej stránke www.eurohas.com je bez súhlasu zakázané!
 
Spracovanie osobných údajov môžete ovplyvniť úpravou svojich preferencií ochrany súkromia.