Novinky
07.06.2018
20.03.2019 - Máme novú webstránku!
Počas uplynulých mesiacov sme intenzívne pracovali na novom dizajne našej webstránky, aby sme vám mohli prinášať radosť a potešenie nielen v podobe na... čítať celé
19.03.2018
19.03.2019 - Tento rok bude v znamení inovácií
Počas tohto roka Vám prinesieme niekoľko noviniek. Stránky budú rozšírené o Blog, kde budeme uverejňovať aktuálne novinky o zákonoch, vyhláškach, prip... čítať celé
Zobraziť všetky novinky
Hasiace prístroje - predaj, kontrola, servis, montáž, likvidácia

 

hasiace pristroje

Z platnej legislatívy: §5 písm.a) zákona č.314/2001 z.z. o ochrane pred požiarmi: "Právnická osoba a podnikajúca fyzická osoba na účely zabezpečenia podmienok na účinné zdolávanie požiarov je povinná obstarávať a inštalovať vhodné druhy požiarnotechnických zariadení a udržiavať ich v akcieschopnom stave." 

Za udržiavanie v akcieschopnom stave sa rozumie okrem iného vykonávanie pravidelnej kontroly hasiacich prístrojov.

 

Predaj

predaj hasiacich pristrojov

Predávame všetky bežné typy hasiacich prístrojov od rôznych výrobcov. Predávame výlučne certifikované hasiace prístroje. Súčasťou dodávky je vždy sprievodná dokumentácia.

Ponúkame nasledujúce typy hasiacich prístrojov:

PRÁŠKOVÉ
Hasiace prístroje práškové sú vhodné na hasenie požiarov tried A, B, C. 
Požiare pevných látok organického pôvodu napr.: drevo, papier, slama, uhlie... 
Požiare kvapalín alebo látok prechádzajúcich do kvapalného stavu napr.: benzín olej, farby, alkohol, požiare plynov. 
Prístroje pracujú v teplotnom funkčnom rozsahu od -20C do +60C.

SNEHOVÉ
Hasiace prístroje snehové sú vhodné na hasenie požiarov tried B, C do 110 kV pri dodržaní bezpečnej vzdialenosti. 
Požiare kvapalín alebo látok prechádzajúcich do kvapalného stavu napr.: benzín olej, farby, alkohol, požiare plynov. 
Prístroje pracujú v teplotnom funkčnom rozsahu od -30C do +30C.

VODNÉ
Hasiace prístroje vodné sú vhodné na hasenie požiarov triedy A .
Požiare pevných látok organického pôvodu napr.: drevo, papier, slama, uhlie... Prístroje pracujú v teplotnom funkčnom rozsahu od -20C do +60C.

PENOVÉ, S ČISTÝM HASIVOM, a iné...

 

Kontrola hasiacich prístrojov

kontrola hasiacich pristrojov

Podľa §21 a 22 vyhlášky MV SR č. 719/2002 Z.z. každá právnická a fyzická osoba musí zabezpečiť kontrolu hasiacich prístrojov najmenej raz za 12 mesiacov. 
Na základe objednávky vykonáme kontrolu hasiacich prístrojov priamo v objekte zákazníka. Všetky vyhovujúce hasiace prístroje budú zaplombované a označené štítkom kontrolóra hasiacich prístrojov podľa citovanej vyhlášky. O každej kontrole bude vyhotovené potvrdenie podľa citovanej vyhlášky.

 

Oprava hasiacich prístrojov

oprava hasiacich pristrojov

Vyhláška MV SR č.719/2002 Z.z. medzi podmienkou akcieschopnosti hasiaceho prístroja uvádza požiadavku ,aby sa TLAKOVÁ NÁDOBA PODROBILA TLAKOVEJ SKÚŠKE PODĽA OSOBITNÉHO PREDPISU – Vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č.718/2002 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení.

Tlaková skúška sa vykonáva hydraulicky, celá nádoba sa naplní kvapalinou /vodou/. Hydraulická skúška sa vykonáva skúšobným pretlakom ,ktorý je uvedený na nádobe hasiaceho prístroja. Pri hydraulickej skúške sa nesmie objaviť na nádobe ani trhlinka, ani trvalá deformácia ,ani slzenie alebo potenie. Objaví sa akákoľvek netesnosť na bezošvej časti plášťa ,musí na nádoba vyradiť. Po hydraulickej skúške musia byť nádoby vysušené. ) Tlakovú skúšku je oprávnená vykonávať odborný pracovník v zmysle vyhlášky č.718/2002 Z.z.

 

Montáž

montaz hasiacich pristrojov

Naši servisní technici môžu podľa dohody so zákazníkom namontovať nové hasiace prístroje, alebo premontovať staré hasiace prístroje a umiestniť ich na držiak tak, aby vyhovovali ustanoveniam vyhlášky, t.j. aby ich rukoväť bola vo výške max 1,5 m nad podlahou.

 

Likvidácia

likvidacia hasiacich pristrojov

Na základe požiadavky zákazníka môžeme v našej centrálnej opravovni vykonať bezpečnú likvidáciu Vašich hasiacich prístrojov určených na vyradenie. O každej likvidácii bude vyhotovené potvrdenie.

Nezmeškajte novinky, akcie a zľavy!
Copyright © 2004 - 2019 Eurohas Consulting s.r.o.. Všetky práva vyhradené. Kopírovanie, opakovaná distribúcia, opakovaná publikácia alebo zmena akýchkoľvek materiálov obsiahnutých na internetovej stránke www.eurohas.com je bez súhlasu zakázané!
 
Spracovanie osobných údajov môžete ovplyvniť úpravou svojich preferencií ochrany súkromia.