Novinky
04.03.2021
04.03.2021 - Pripravujeme rozšírenie portfólia hasiacich prístrojov
Počas uplynulých mesiacov sme intenzívne pracovali na získaní nových produktov, ktoré by sme mohli zaradiť do našej ponuky. Výsledkom budú prístroje p... čítať celé
03.02.2021
03.02.2021 - Ochrana proti COVID-19
Ochráňte svojich zamestnancov a zákazníkov s produktami na ochranu zdravia a bezpečnosti COVID-19. Vyberte si z produktov ako sú ochranné rúška, respi... čítať celé
Zobraziť všetky novinky
  1. Úvod
  2. Služby
  3. Merania

V zmysle ods. 1 § 52 zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov je zamestnávateľ povinný kvalitatívne a kvantitatívne zisťovať zdraviu škodlivé faktory životného a pracovného prostredia, ktoré  zamestnanci používajú pri svojej činnosti, alebo ktoré pri ich činnosti vznikajú, a ktorých používanie a prípustné hodnoty sú upravené osobitnými predpismi.

Každý zamestnávateľ je povinný zabezpečiť posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia a na základe tohto posúdenia zabezpečiť vypracovanie písomného posudku o riziku s kategorizáciou prác z hľadiska zdravotného rizika v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou podľa Zákona NR SR č. 355/2007Z.z. § 30a ods. 3.

Ponúkame Vám výkon orientačných, a v prípade potreby taktiež výkon akreditovaných meraní.

Poskytujeme orientačné merania v pracovnom prostredí:

  • orientačné meranie osvetlenia na pracovisku,
  • orientačné meranie hluku na pracovisku,
  • orientačné meranie tepelno – vlhkostnej mikroklímy na pracovisku (teplota, relatívna vlhkosť, rýchlosť prúdenia vzduchu).

Výstupom z orientačných meraní je protokol s nameranými hodnotami, porovnanie s limitmi, vytipovanie miest, kde je potrebné následne zabezpečiť akreditované merania, resp. návrh nápravných opatrení.

Orientačné merania sú vykonávané profesionálnym prístrojom CEM DT–8820.

Na základe výsledkov meraní a v spolupráci s oddelením pracovnej zdravotnej služby vieme zabezpečiť vypracovanie prevádzkových poriadkov a posudkov o riziku pre jednotlivé faktory práce a pracovného prostredia.

Nezmeškajte novinky, akcie a zľavy!

               

Copyright © 2004 - 2021 Eurohas Consulting s.r.o.. Všetky práva vyhradené. Kopírovanie, opakovaná distribúcia, opakovaná publikácia alebo zmena akýchkoľvek materiálov obsiahnutých na internetovej stránke www.eurohas.com je bez súhlasu zakázané!