Novinky
07.06.2018
20.03.2019 - Máme novú webstránku!
Počas uplynulých mesiacov sme intenzívne pracovali na novom dizajne našej webstránky, aby sme vám mohli prinášať radosť a potešenie nielen v podobe na... čítať celé
19.03.2018
19.03.2019 - Tento rok bude v znamení inovácií
Počas tohto roka Vám prinesieme niekoľko noviniek. Stránky budú rozšírené o Blog, kde budeme uverejňovať aktuálne novinky o zákonoch, vyhláškach, prip... čítať celé
Zobraziť všetky novinky
  1. Úvod
  2. Služby
  3. Merania

V zmysle ods. 1 § 52 zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov je zamestnávateľ povinný kvalitatívne a kvantitatívne zisťovať zdraviu škodlivé faktory životného a pracovného prostredia, ktoré  zamestnanci používajú pri svojej činnosti, alebo ktoré pri ich činnosti vznikajú, a ktorých používanie a prípustné hodnoty sú upravené osobitnými predpismi.

Každý zamestnávateľ je povinný zabezpečiť posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia a na základe tohto posúdenia zabezpečiť vypracovanie písomného posudku o riziku s kategorizáciou prác z hľadiska zdravotného rizika v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou podľa Zákona NR SR č. 355/2007Z.z. § 30a ods. 3.

Ponúkame Vám výkon orientačných, a v prípade potreby taktiež výkon akreditovaných meraní.

Poskytujeme orientačné merania v pracovnom prostredí:

  • orientačné meranie osvetlenia na pracovisku,
  • orientačné meranie hluku na pracovisku,
  • orientačné meranie tepelno – vlhkostnej mikroklímy na pracovisku (teplota, relatívna vlhkosť, rýchlosť prúdenia vzduchu).

Výstupom z orientačných meraní je protokol s nameranými hodnotami, porovnanie s limitmi, vytipovanie miest, kde je potrebné následne zabezpečiť akreditované merania, resp. návrh nápravných opatrení.

Orientačné merania sú vykonávané profesionálnym prístrojom CEM DT–8820.

Na základe výsledkov meraní a v spolupráci s oddelením pracovnej zdravotnej služby vieme zabezpečiť vypracovanie prevádzkových poriadkov a posudkov o riziku pre jednotlivé faktory práce a pracovného prostredia.

Nezmeškajte novinky, akcie a zľavy!
Copyright © 2004 - 2019 Eurohas Consulting s.r.o.. Všetky práva vyhradené. Kopírovanie, opakovaná distribúcia, opakovaná publikácia alebo zmena akýchkoľvek materiálov obsiahnutých na internetovej stránke www.eurohas.com je bez súhlasu zakázané!
 
Spracovanie osobných údajov môžete ovplyvniť úpravou svojich preferencií ochrany súkromia.