Novinky
04.03.2021
04.03.2021 - Pripravujeme rozšírenie portfólia hasiacich prístrojov
Počas uplynulých mesiacov sme intenzívne pracovali na získaní nových produktov, ktoré by sme mohli zaradiť do našej ponuky. Výsledkom budú prístroje p... čítať celé
03.02.2021
03.02.2021 - Ochrana proti COVID-19
Ochráňte svojich zamestnancov a zákazníkov s produktami na ochranu zdravia a bezpečnosti COVID-19. Vyberte si z produktov ako sú ochranné rúška, respi... čítať celé
Zobraziť všetky novinky
  1. Úvod
  2. Všetko o nákupe
  3. Vrátenie a reklamácia
Vrátenie toaru

Výrobok zakúpený cez náš internetový obchod nezodpovedá vašim predstavám? Potom máte možnosť ho vrátiť bez udania dôvodu počas zákonnej 14-dennej lehoty od dátumu jeho prevzatia. To platí samozrejme aj na výrobky, ktoré ste si vyzdvihli na predajni.

Lehota na odstúpenie od zmluvy trvá 14 kalendárnych dní, nie pracovných, a začína plynúť nasledujúci kalendárny deň po prevzatí tovaru spotrebiteľom (napr. ak si zákazník prevezme tovar v piatok, doba pre odstúpenie sa počíta od soboty vrátane).

Pre dodržanie lehoty je rozhodujúce, kedy je odstúpenie od zmluvy odoslané. Lehota na odstúpenie sa tak považuje za zachovanú, ak spotrebiteľ v jej priebehu odošle podnikateľovi oznámenie, že od zmluvy odstupuje.

Peniaze za tovar zašleme na váš bankový účet čo najskôr, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy, nie však skôr, než dôjde k doručeniu vráteného tovaru na predajňu alebo späť na naše reklamačné oddelenie (prípadne, ak preukážete, že vrátený tovar nám už bol odoslaný). Náklady na vrátenie tovaru sú v tomto prípade na strane kupujúceho.

Výrobok je zakúpený na IČO, môžem odstúpiť od kúpnej zmluvy?
V prípade, že ste podnikateľom, tzn. právnickou osobou či osobou, ktorá tovar objednala v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania, zákonná možnosť Odstúpenia od kúpnej zmluvy v priebehu 14 dní od nákupu sa na vás v zmysle zákona č.102/2014 nevzťahuje.

REKLAMAČNÝ PORIADOK

1. Kupujúci je povinný všetok tovar dodaný prevádzkovateľom, prezrieť čo najskôr po jeho dodaní a skontrolovať úplnosť dodávky.

2. Akékoľvek odchýlky medzi dodaným tovarom a tovarom uvedenom na Dodacom liste je kupujúci povinný oznámiť do 3 pracovných dní prevádzkovateľovi. Po tomto termíne sa dodávka tovaru považuje za úplnú.

3. Kupujúci je povinný uplatniť si reklamáciu písomným alebo emailovým oznámením o zistených vadách tovaru na adresu prevádzkovateľa. Oznámenie musí obsahovať zoznam vadného tovaru. Pri každej položke (t.j. pri každom kuse) musí byť uvedené: kód tovaru podľa Dodacieho listu, sériové (výrobné) číslo, ak je na tovare vyznačené, číslo Faktúry - daňového dokladu, na základe ktorej bol tovar zakúpený, stručný popis závady. V prípade ak kupujúci reklamuje závady tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných Všeobecných obchodných podmienok a Reklamačného poriadku prevádzkovateľa, prípadne podľa platného právneho poriadku, vykoná prevádzkovateľ, alebo výrobca tovaru odstránenie závady formou opravy, výmeny vadnej časti, alebo výmeny celého zariadenia (tovaru) za bezchybné.

4. V prípade ak kupujúci reklamuje závadu na tovare, na ktorý sa vzťahu záruka poskytovaná výrobcom, môže kupujúci tento tovar reklamovať v Autorizovanom zmluvnom servise výrobcu v mieste používania tovaru, prípadne priamo u výrobcu.

5. V prípade ak je tovar reklamovaný neoprávnene vyhradzuje si prevádzkovateľ vyžadovať úhradu preukázateľne vzniknutých nákladov s vybavovaním predmetnej reklamácie. Ak je reklamovaný tovar u prevádzkovateľa, môže byť tento ponechaný u prevádzkovateľa ako záruka za uhradenie nákladov vzniknutých na základe neoprávnenej reklamácie.

POSTUP PRI REKLAMÁCII

Pokazil sa Vám výrobok, ktorý ste zakúpili na www.eurohas.com? Vieme, že toto je tá menej príjemná časť užívania u nás zakúpeného tovaru, a preto sme pre Vás pripravili túto stránku, na ktorej nájdete všetky informácie pre čo najrýchlejšie vyriešenie Vašej reklamácie

Pri uplatňovaní reklamácie dodržujte prosím nasledujúci postup:

Pošlite e-mail na mailovú adresu: eurohas@eurohas.com, kde uvediete:

1. typ výrobku
2. jeho výrobné číslo
3. číslo predajného dokladu
4. popis závady

Do 24 hodín (v pracovné dni) Vám budú zaslané informácie o ďalšom postupe. 
Ak by tomu tak nebolo kontaktujte nás na telefónnom čísle 0908 157 999.

Pošlite tovar na adresu Eurohas Consulting s.r.o., Matičná 2, 040 17 Košice spolu s popisom závady, záručným listom a dokladom o kúpe. Pri zasielaní tovaru prosím dbajte na správne zabalenie tovaru a použite tlmiaci materiál alebo správne výplne, aby sa tovar pri preprave nepoškodil.

Podľa zákona má servis na posúdenie a opravu výrobku 30 kalendárnych dní.
V tejto lehote Vám výrobok zadarmo, v rámci záručnej opravy, opraví, vymení za nový kus alebo vystaví dobropis (v prípade neopraviteľnosti výrobku). Ak zákazník reklamáciu nevykoná u predávajúceho osobne na vyššie uvedenej adrese, tak predávajúci je oprávný účtovať dopravu v zmysle platného cenníka dopravnej spoločnosti, ktorá prepravu zrealizuje.

Adresa pre vrátenie tovaru:
Eurohas Consulting s.r.o.
Matičná 2
040 17 Košice

Nezmeškajte novinky, akcie a zľavy!

               

Copyright © 2004 - 2021 Eurohas Consulting s.r.o.. Všetky práva vyhradené. Kopírovanie, opakovaná distribúcia, opakovaná publikácia alebo zmena akýchkoľvek materiálov obsiahnutých na internetovej stránke www.eurohas.com je bez súhlasu zakázané!