Novinky
04.03.2021
04.03.2021 - Pripravujeme rozšírenie portfólia hasiacich prístrojov
Počas uplynulých mesiacov sme intenzívne pracovali na získaní nových produktov, ktoré by sme mohli zaradiť do našej ponuky. Výsledkom budú prístroje p... čítať celé
03.02.2021
03.02.2021 - Ochrana proti COVID-19
Ochráňte svojich zamestnancov a zákazníkov s produktami na ochranu zdravia a bezpečnosti COVID-19. Vyberte si z produktov ako sú ochranné rúška, respi... čítať celé
Zobraziť všetky novinky
 1. Úvod
 2. Všetko o nákupe
 3. Záruka na tovar
Záruka na tovar
 • Dĺžka záručnej doby odpovedá vždy najmenej minimálnej dĺžky záručnej doby podľa občianskeho zákonníka, prípadne zvláštnych právnych predpisov, spravidla je to 24 mesiacov. Právnické alebo fyzické osoby - podnikatelia môžu mať túto záručnú dobu kratšiu
 • Záručná doba začína bežať od prevzatia tovaru kupujúcim. Ak má byť podľa objednávky kupujúceho, príp. podľa požiadavky príslušných právnych predpisov, prevedená odborná inštalácia tovaru osobou k tomu spôsobilou a oprávnenou, začína záručná doba bežať až odo dňa prevedenia inštalácie, pokiaľ ju kupujúci objednal najneskôr do troch týždňov od prevzatia tovaru a riadne a včas poskytol k prevedeniu inštalácie potrebnú súčinnosť.
 • Do záručnej doby sa nepočíta doba od reklamácie tovaru až do doby, keď to kupujúci povinný po skončení záručnej opravy tovar prevzal. Kupujúcemu bude vydané potvrdenie o tom, kedy tovar reklamoval, o prevedení záručnej opravy a o dobe trvania opravy.
 • Ak dôjde k výmene tovaru za nový alebo k výmene súčiastky, na ktorú je poskytnutá záruka, začína bežať záručná doba znovu od začiatku, od prevzatia nového tovaru (príp. od prevzatia tovaru s novou súčiastkou).
 • Na dary, ktoré sú poskytované celkom zadarmo, nie je možné uplatňovať akékoľvek práva spotrebiteľa. Taký tovar spĺňa podmienky Darovacej zmluvy a všetky normy podľa platnej legislatívy SR.
 • Všetky opravy uplatnené právom sú v záručnej dobe bezplatné.

Záručné listy

 • Spolu s tovarom vám môže byť doručený i nevyplnený záručný list (pokiaľ nie je priložený záručný list, ako taký slúži faktúra / daňový doklad). Tento záručný list vám radi potvrdíme v našej predajni v Košiciach, a to po predložení daňového dokladu, alebo jeho kópie. Môžete ho poslať, spolu s číslom vašej objednávky alebo odkopírovanou faktúrou na adresu:
  Eurohas Consulting s.r.o.
  Matičná 2
  040 17  Košice
 • Potvrdíme vám ho a zašleme späť na vašu adresu, ktorú ste uviedli v objednávke (pokiaľ neuvediete inú).
 • Záručné listy nepotvrdzujeme hneď, pretože tovar nevybaľujeme a fyzicky nekontrolujeme. Toto privilégium prináleží vždy zákazníkovi, ktorý si tovar zakúpil. Preto vám dávame priestor tovar najskôr starostlivo skontrolovať a vyskúšať.
Nezmeškajte novinky, akcie a zľavy!

               

Copyright © 2004 - 2021 Eurohas Consulting s.r.o.. Všetky práva vyhradené. Kopírovanie, opakovaná distribúcia, opakovaná publikácia alebo zmena akýchkoľvek materiálov obsiahnutých na internetovej stránke www.eurohas.com je bez súhlasu zakázané!