Spinner

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci - bezpečnostno technická služba

Kto musí mať zabezpečené BOZP?
BOZP musí mať zmlvune zabezpečené každý, kto zamestnáva už 1 zamestnanca (na akúkoľvek zmluvu – pracovná zmluva, dohoda, prax, brigádnická dohoda) Určujte tak §21, bodu 4 zákona č. 124/2006 Z. z. ktorý hovorí že zamestnávateľ je povinný zabezpečiť pre zamestnancov bezpečnostnotechnickú službu.

Ake povinnosti sa Vás týkajú v oblasti BOZP?
BOZP to nie je iba školenie...
BOZP zahŕňa široké spektrum činností a povinností ktoré pre našich klientov zabezpečujeme, robíte to tak aj Vy alebo Váš súčasný poskytovateľ služieb ?

• Vypracovanie a aktualizovane komplexnej dokumentácie BOZP vrátaneanalýzy rizík, ktoré sa na pracovisku vyskytujú

• Následne navrhnutie osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP) a kontrola ich používania

• Pravidelné prehliadky stavu BOZP – odborne spôsobilou osobou tj. bezpečnostným technikom

• Určovanie bezpečných pracovných postupov

• Vykonávanie opatrení a zlepšovanie pracovných podmienok a prispôsobovanie ich zamestnancom, zohľadňovať pritom meniace sa skutočné a predvídateľné okolnosti a dosiahnuté vedecké a technické poznatky

• Vytvorenie zoznamu zakázaných prác (mladiství zamestnanci, tehotné ženy, dojčiace ženy, ženy do konca 9. mesiaca po pôrode),

• Kontrola užívania alkoholu a omamných a psychotropných látok na pracovisku

• Postupy, čo robiť pri vzniku pracovného úrazu a vedenie evidencie úrazov

• Kontrola rebríkov a regálov – ich stability, miery opotrebovania a poškodenia

• Kontrola, či sú zabezpečené všetky potrebné revízie

• Zabezpečenie bezpečnostného značenia na pracovisku

A mnoho ďalších povinností...

Bezpečnostný technik
V súlade so zákonom NR SR č.124/2006 Z.z. o BOZP a ďalších predpisov na úseku BOZP, zabezpečujeme dodávateľským spôsobom činnosť technika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Jedná sa o tieto činnosti:

  • vykonávanie preventívnych prehliadok v objektoch, priestoroch a na pracoviskách právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa
  • vykonávanie vstupného a periodického školenia z bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zamestnancov
  • hodnotenie rizík na pracoviskách právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa
  • vypracovanie regulatívu na poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov
  • vypracovanie pravidiel a pokynov na zaistenie BOZP (interné smernice, zoznam zakázaných prác pre ženy a mladistvých, prevádzkové predpisy, …)
  • vedenie evidencie a registrácia pracovných úrazov, chorôb z povolania, havárií a porúch technických zariadení
  • vypracovanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie BOZP v súlade so skutočným stavom vykonávanie dychových skúšok na požitie alkoholických nápojov na pracovisku
  • predkladanie vedeniu spoločnosti pravidelné informácie o stave a vývoji BOZP na jednotlivých pracoviskách.

Čo to je BOZP ?
Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci možno charakterizovať ako súbor opatrení, zásad, princípov, postojov, správania a aktivít, ktoré pomáhajú eliminovať nepriaznivé dôsledky práce. Pojem „Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci“ je známy aj pod skratkou BOZP.

Patrí práca vo výškach do problematiky BOZP ?
Áno patrí a naši zamestnanci sú oprávnení školiť aj na práce vo výškach.

V prípade, že má zákazník záujem o dlhodobú spoluprácu, všetky tieto činnosti vykonávame na základe mandátnej zmluvy. Súčasťou tejto činnosti je neustále sledovanie legislatívnych zmien a ich zapracovávanie do dokumentácie a do celého systému zákazníka na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Registrujte svoj e-mail a odoberajte novinky.
...na trhu od roku 2004 a 3000+ spokojných zákazníkov
ODBORNÉ PORADENSTVO
...možnosť osobného odberu na našej prevádzke
OSOBNÝ ODBER
...garantujeme najlepšiu ponuku na trhu a rýchle dodanie
RÝCHLE DODANIE A GARANCIA CENY
... prečo nemať o starosť menej?
SERVIS A ÚDRŽBA
Cookies Cookies

Pre základnú funkčnosť, spríjemnenie používania webu, analytické účely a v prípade udelenia súhlasu aj na účely cielenia reklamy využívame súbory cookies. Nastavenie vlastných preferencií cookies môžete kedykoľvek upraviť odkazom v spodnej časti stránok.

Súhlas môžete odmietnuť tu.

Tu máte možnosť prispôsobiť si nastavenia súborov cookies v súlade s vlastnými preferenciami.

Pre základnú funkčnosť, spríjemnenie používania webu, analytické účely a v prípade udelenia súhlasu aj na účely cielenia reklamy využívame súbory cookies. Nastavenie vlastných preferencií cookies môžete kedykoľvek upraviť odkazom v spodnej časti stránok.